Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Drodzy Mikołowianie

felieton fota

Co roku Minister Edukacji Narodowej ustala kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny.

Przy ich wytyczaniu branych jest pod uwagę szereg czynników, m.in. to, by jak najlepiej odpowiadać na regularnie diagnozowane teraźniejsze i przyszłe wyzwania dotyczące młodzieży. Profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości, a także wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – to podstawowe kierunki na najbliższy rok szkolny.

Lepiej przeciwdziałać niż leczyć
W powyższym stwierdzeniu nie ma właściwie niczego, co mogłoby nas zaskoczyć, ponieważ w naszym mieście od wielu lat kładziony jest duży nacisk na profilaktykę uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Mam tu na myśli działania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Jeszcze niedawno profilaktyka uzależnień koncentrowała się tylko i wyłącznie na informowaniu o zagrożeniach płynących z zachowań ryzykownych. Współcześnie ma ona wymiar bardziej pozytywny, a szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze wydają się naturalnym miejscem do realizacji działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Wiele zagadnień z tego obszaru jest podejmowanych w ramach normalnej pracy wychowawczej czy edukacyjnej.
Dyrektorzy wraz z radą pedagogiczną opracowują nie tylko szkolne programy profilaktyczne, ale korzystają z banku programów o udowodnionej skuteczności oraz edukacji opartej na najnowszej wiedzy o strategiach profilaktycznych. Odpowiedzią na ich potrzeby jest stworzenie Systemu Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego. System ten wdrażany jest przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Pozytywne wzorce
Przy wyborze konkretnego programu dyrektorzy zwracają uwagę między innymi na jego adekwatność do problemów i potrzeb określonych w szkolnej diagnozie oraz na grupę docelową. Celem specjalnie konstruowanych zajęć jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi w otoczeniu, identyfikacja osób będących w grupie podwyższonego ryzyka, wspieranie szkolnego i rodzinnego programu wychowania.
Nauczyciele przekazują wiedzę z zakresu działania substancji psychoaktywnych – dopalaczy na organizm ludzki, mówią o niepożądanych efektach po ich zażyciu. Ukazują możliwości osiągania sukcesów życiowych: zawodowych, osobistych bez konieczności sięgania po substancje psychoaktywne. Pobudzają do rozwoju podstawowych umiejętności psychologicznych, takich jak: asertywność, umiejętność mówienia „nie”; dokonywanie racjonalnych wyborów dotyczących zażywania różnego rodzaju substancji; budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby; odreagowywanie nagromadzonego napięcia emocjonalnego w sposób społecznie akceptowany; zawieranie satysfakcjonujących znajomości z ludźmi oraz budowanie udanych relacji interpersonalnych; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów; nabycie wzorców zdrowego trybu życia i sposobów zdrowego spędzania czasu. Skuteczność działań profilaktycznych zależy od podjęcia ich przez wszystkich nauczycieli, ich konsekwencję i cierpliwość w tej pracy.

Wspólnymi siłami
Profilaktyka nie może się jednak ograniczać do obszaru szkoły. Odniesie ona pożądany sukces wtedy, gdy prowadzona będzie na różnych obszarach jednocześnie: ogólnoszkolnym, wewnątrzklasowym i indywidualnym. Niezbędna jest współpraca z rodzicami, lokalnym systemem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawnej, współpraca ze służbą zdrowia, policją
i samorządem lokalnym. Wszystkie takie instytucje powinny być poważnym sojusznikiem szkoły, a także dawać codzienne wsparcie w realizacji wyznaczonych celów.
W tym roku przekazaliśmy przedstawicielom Powiatowej Komendy Policji tzw. walizkę edukacyjną zawierającą substancje przypominające narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania. Znajduje się w niej 11 atrap różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, testy na obecność narkotyków w organizmie, a także szereg akcesoriów przypominających przedmioty codziennego użytku, a służących do przechowywania substancji psychoaktywnych. Walizka ta jest wykorzystywana podczas spotkań edukacyjnych z rodzicami w szkołach. Policjanci uczą o tym, czym jest uzależnienie i dlaczego dzieci sięgają po te środki. Wspólnie zastanawiają się, jak wyposażyć dziecko w moc i siłę wtedy, gdy inni namawiają do picia, palenia, brania. Celem zebrań jest też pozyskanie rodziców uczniów jako sojuszników w przeciwdziałaniu uzależnieniom. Najbliżsi są dokładnie informowani o szkolnych procedurach postępowania w trudnych przypadkach. Rodzice mogą konsultować problemy w rodzinie z pedagogiem szkolnym. Uzyskają też informację o możliwościach szukania pomocy i niezbędne adresy.
Wyniki badań naukowych pokazują, że najbardziej skuteczny jest przekaz docierający do odbiorców z wielu różnych źródeł. Dlatego dwa najważniejsze w życiu młodego człowieka środowiska wychowawcze: rodzina i szkoła powinny ze sobą współpracować, by zmniejszyć niebezpieczeństwo wystąpienia u dziecka problemów wynikających z nieodpowiedzialnych lub ryzykownych zachowań.
Profilaktyka w szkole to nie tylko programy realizowane w czasie godzin lekcyjnych, to cały szereg innych pozalekcyjnych działań podejmowanych przez nauczycieli, pedagogów we współpracy z rodzicami i ich uczniami. Ważne jest, aby przekaz kierowany do dzieci był spójny, a rodzice powinni być partnerem szkoły w realizacji działań profilaktycznych.

Zastępca Burmistrza Mikołowa
Iwona Spychała-Długosz

 

 

KALENDARIUM

NA AFISZU

31.10.2019 plakat 0111.11.2019 plakat 

 09.11.2019 plakat 00103.11.2019 plakat2 001

09.11.2019 plakat 00209.11.2019 plakat 003

13.11.2019 plakat2 00209.11.2019 plakat 004

31.10.2019 plakat 0213.11.2019 plakat 01

Przewiń na górę