Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Metropolia i medal dla Janusza Grzymały

25.04.2018 1 00125.04.2018 1 002

Zwołana na 24 kwietnia sesja Rady Miasta zaczęła się nietypowo.

Przed jej oficjalnym otwarciem przewodniczący RM Michał Rupik zaprosił do mównicy goszczącego na posiedzeniu Artura Hołubiczkę, prefekta Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Okazją było przyznanie przez nią Januszowi Grzymale, wicekomendantowi (a do 2015 roku komendantowi) SM w Mikołowie Krzyża za zasługi dla Straży Miejskich i Gminnych, najwyższego odznaczenia tej formacji.
– Janusz Grzymała wykazuje się wielkim zaangażowaniem. Od 16 lat zasiada w 5–osobowym zarządzie Rady Komendantów, w którym pełni funkcję sekretarza – powiedział Artur Hołubioczka.
Jak podkreślił, jest to funkcja honorowa, niezwiązana z pobieraniem jakichkolwiek profitów.

Interpelacje
Zwracając się do burmistrza Stanisława Piechuli, radna Krystyna Świerkot zarzuciła, że nie zostały dotychczas oficjalnie opublikowane uchwały podjęte przez Mikołowską Radę Seniorów, prosiła także o nienarzucanie Radzie swojej woli.
Radna Stanisława Hajduk–Bies zapytała, czy miasto zarezerwowało środki na obchody 100–lecia odzyskanie niepodległości przez Polskę i czy przygotowano jakiś program tego święta, które nie powinno ograniczać się do jednodniowej uroczystości.
Przewodniczący RM Michał Rupik zaapelował o przywrócenie zamkniętego przejścia na rynek od strony placu 750–lecia, gdyż jest to utrudnienie dla mieszkańców oraz zabójcze dla właścicieli znajdujących się obok sklepów i lokali.
Burmistrz zapewnił, że miasto przygotowuje się do obchodów rocznicy odzyskania niepodległości; co do MRS zapewnił o dobrej z nią współpracy, zauważając jednocześnie, iż uwaga radnej jest jedynym głosem, jakoby miało być inaczej; odnośnie przejścia wyraził nadzieję, że do Dni Mikołowa powinno zostać otwarte.

Tematy główne
Radni bez dyskusji zaakceptowali trzy sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące jego działalności w 2017 roku.
Odnośnie Metropolii Górnośląsko–Zagłębiowskiej temat zreferowała Anna Matyjas–Szkutnik, zastępczyni kierownika Biura Rozwoju Miasta. Przedstawiła jej charakterystykę, zasady finansowania i działalność, wskazując jednocześnie wynikające z przynależności do niej priorytety dla Mikołowa. Są to m. in.: budowa centrum przesiadkowego, ochrona środowiska, budowa i remonty mieszkań komunalnych oraz poprawa bezpieczeństwa na Drodze Krajowej 44.
W trakcie dyskusji radny Krzysztof Jakubiec uznał, że bezpłatny w ramach Metropoli bilet autobusowy dla młodzieży do lat 16 należałoby rozszerzyć do 20 roku życia. Radny Henryk Czich zaproponował, by obowiązywał on także na przejazdy kolejowe. Stanisława Hajduk–Bies pytała, czy w ramach finansowania przez Metropolię mogłaby powstać w Mikołowie ogrzewalnia dla bezdomnych.

Uchwały
Radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2018 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 • wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych • wprowadzenia programu „Mikołów – dla Seniorów” • zmiany uchwały dotyczącej niepublicznych szkół i przedszkoli • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu przy oczyszczalni ścieków • podziału miasta na stałe obwody głosowania.
Zgodzili się na przekazanie 30 tys. zł na zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji i 2,4 tys. zł powiatowi na sfinansowanie śródrocznego wyjazdu dzieci z ZS nr 1 Specjalnych.
Zgodzili się też na zmiany w uchwałach dotyczących statutów sołectw Mokre i Śmiłowice, dzięki czemu mieszkańcy rejonu Goja (ulice Astrów, Bażancia, Irysów, Kosów, Kuźnicka, Kwiatowa, Narcyzów i Różana oraz Gliwicka numery nieparzyste od 59 do 65) znajdą się – na ich wniosek – w okręgu wyborczym Centrum.
Dyskutowano także nad protokołem komisji rewizyjnej dotyczącym kontroli „prawidłowości działań burmistrza w zakresie dotyczącym zatrudnienia Bogusława Łuczyka na stanowisku komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie”. Został zatrudniony w 2015 na próbny okres 12 miesięcy, po czym burmistrz przedłużył z nim umowę o pracę na czas nieokreślony „z pominięciem [jak to określiła komisja rewizyjna] obowiązkowego ukończenia [przez niego] szkolenia podstawowego”. W głosowaniu – 6 za, 6 przeciw, 5 głosów wstrzymujących się – protokół nie został przez RM przyjęty.

Wolne głosy
Stanisława Hajduk–Bies wystąpiła w obronie Krystyny Świerkot, która, jej zdaniem, została obrażona na poprzedniej sesji przez burmistrza Stanisława Piechulę.
Krzysztof Jakubiec zaapelował do burmistrza o wystąpienie do starosty o zgodę na odstrzał dzików niszczących rolnicze uprawy. Burmistrz zapewnił, że już dawno to uczynił. (BP)

25.04.2018 1 00325.04.2018 1 00425.04.2018 1 00525.04.2018 1 00625.04.2018 1 00725.04.2018 1 008

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 20.07.2024 plakat 01 00122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00223.07.2024 plakat 01 001

23.07.2024 plakat 01 00223.07.2024 plakat 01 003

07.07.2024 plakat 0215.07.2024 plakat 01 001

 
Przewiń na górę