Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Sesja Rady Miasta

04.02.2020 3 00104.02.2020 3 002

Pierwsza tegoroczna sesja Rady Miasta odbyła się 4 lutego w Białym Domku.

Tematy wiodące
Radni przyjęli bez dyskusji sprawozdania z działalności komisji RM za 2019 rok.
Z kolei temat poświęcony dofinansowaniom ze środków zewnętrznych zreferował wiceburmistrz Mateusz Handel. Wyniosły one w ostatnim czasie dla naszego miasta około 60 mln zł dla realizacji 50 projektów. Najwięcej (80 procent tej kwoty) pochodziło z Unii Europejskiej.

Uchwały
Radni przyjęli zmiany w budżecie na 2020 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031 • udzielili Powiatowi Mikołowskiemu 40 tys. zł pomocy na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień • ustalili stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych • zgodzili się na zmianę uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze • zatwierdzili szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa • zatwierdzili wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji • powołali komisję doraźną do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w składzie Anna Chrapek, Remigiusz Kuś i Jarosław Sworzeń • za bezzasadną uznali skargę mieszkańca na pracowników biura planowania przestrzennego.

Informacje
Poinformowano o terminach dorocznych spotkań w dzielnicy i sołectwach. Odbędą się one: 12 lutego w Kamionce (siedziba Rady Dzielnicy) • 13 lutego w Śmiłowicach (remiza OSP) • 26 lutego w Bujakowie (sołtysówka) • 3 marca w Borowej Wsi (sołtysówka) • 4 marca w Mokrem (sołtysówka) – wszystkie o godz. 18 (data spotkania w Paniowach zostanie dopiero ustalona).

Interpelacje i wolne głosy
Radna Stanisława Hajduk-Bies zapytała, czy miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie na stworzenie w Mikołowie Centrum Usług Społecznych. Wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz odpowiedziała, że 7 lutego wybiera się z kierowniczką MOPS na konferencję poświęconą temu tematowi, więc dopiero po niej będzie można powiedzieć coś więcej.
Sposób zagospodarowania drzew ściętych w miejscu powstającego centrum przesiadkowego interesował radną Grażynę Ostafin. Burmistrz Stanisław Piechula odparł, że trafią one do Zakładu Usług Komunalnych. Odnośnie tej sprawy radny Jarosław Sworzeń zauważył, że wycinka wzbudziła zaniepokojenie mieszkańców, dlatego warto by przedstawić szerzej jej uzasadnienie.
O interwencję dotyczącą skrzyżowania ulic Górnej, Łącznej i Wojska Polskiego w Mokrem oraz chodnika przy ul. Lipcowej w tym sołectwie poprosiła radna Ewa Chmielorz. Wiceburmistrz Mateusz Handel przypomniał, że są to drogi podlegające jurysdykcji powiatu i województwa, ale zapewnił, że miasto ma swoje odnoszące się do nich sugestie i propozycje.
Na zakończenie sesji jedna z mieszkanek, właścicielka sklepu spożywczego prowadzącego sprzedaż alkoholu, poinformowała, że w związku z podjętą swego czasu przez RM uchwałą straciła niedawno koncesję, ponieważ znajduje się on w pobliżu przedszkola. Burmistrz Stanisław Piechula przypomniał, że problem wynika ze zmian w obowiązującym powszechnie prawie. Podejmując pierwszą wersję wspomnianej uchwały, RM Mikołowa proponowała, by zmiany nie dotyczyły placówek istniejących przed ich wprowadzeniem, ale wojewoda nie zgodził się z taką interpretacją i tę pierwszą uchwałę RM Mikołowa uchylił. Wraz z przewodniczącą RM Katarzyną Syryjczyk-Słomską burmistrz zapewnił jednak, że podejmie w zgłoszonej przez mieszkankę sprawie kroki. (BP)

04.02.2020 3 00304.02.2020 3 00404.02.2020 3 00504.02.2020 3 00604.02.2020 3 00704.02.2020 3 00804.02.2020 3 00904.02.2020 3 010

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 20.07.2024 plakat 01 00122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00223.07.2024 plakat 01 001

23.07.2024 plakat 01 00223.07.2024 plakat 01 003

07.07.2024 plakat 0215.07.2024 plakat 01 001

 
Przewiń na górę