Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rycerze Jedi chcą swojej ulicy

22.01.2019 4 00122.01.2019 4 002

Minutą ciszy dla uczczenia Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska, rozpoczęła się 22 stycznia sesja Rady Miasta.

Po niej przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska odczytała list kondolencyjny, który zostanie przesłany do Gdańska.

Wystąpienie starosty
Gościem posiedzenia był starosta Mirosław Duży. Pogratulował radnym wyboru, a także zaprosił ich do wspólnej pracy na rzecz naszego powiatu, który w tym roku będzie we wrześniu świętował 20 lat istnienia. Przyznał, że we wspólnej egzystencji kilku gmin największym problemem z reguły bywają pieniądze, lecz wyraził nadzieję na umiejętne w tym względzie ustalenie priorytetów.

Uroczyste pożegnanie
Uroczyście pożegnano na sesji odchodzącą na emeryturę dyrektor żłobka miejskiego Grażynę Moczko. W imieniu władz miasta uczynili do Katarzyna Syryjczyk-Słomska i burmistrz Stanisław Piechula. Wielki bukiet Grażyna Moczko otrzymała także od dotychczasowych współpracownic. W ich imieniu wręczyła go Kornelia Młyńska, która od 1 lutego obejmie to stanowisko.

Interpelacje
Radna Stanisława Hajduk-Bies najpierw ustosunkowała się do formy złożonej przed miesiącem przez burmistrza odpowiedzi na jej interpelację z grudnia, po czym przedstawiła nową. Podważyła w niej sens decyzji, by Gazeta Mikołowska była pismem bezpłatnym i trafiającym pod każdy adres w naszym mieście, gdyż jej zdaniem nie ma to uzasadnienia.
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik na wniosek mieszkańców bloku przy ul. Kochanowskiego 4 zawnioskował o interwencję odnośnie dyskotek organizowanych w weekendy w sąsiadującym z nim Silver Clubie. Jak stwierdził, dochodzi wówczas do zakłócania ciszy nocnej oraz wielu interwencji policji.
O naprawę dachu na budynku przy ul. Mickiewicza 4 interpelował radny Sylwester Czarnota.

Plan posiedzeń
Radni zgodzili się zaproponowanym harmonogramem sesji na rok 2019. Odbędą się one: 5 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 27 sierpnia, 17 września, 22 października, 19 listopada oraz 17 grudnia. Rozpoczynać się będą o godz. 17.
Plany pracy poszczególnych komisji RM podali ich przewodniczący.

Temat wiodący
Tematem wiodącym była gospodarka odpadami w mieście.
Radni bez dyskusji przyjęli przedłożone sprawozdanie.

Uchwały
Radni zaaprobowali zmiany w budżecie na 2019 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030, zgodzili się też na udzielenie powiatowi pomocy finansowej w kwocie 45 tys. zł na system „Elektroniczny Strażnik” oraz prawie 79,5 tys. zł na Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Przyjęto również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia w przypadku selektywnej zbiórki trzeba będzie zapłacić 18 zł od każdego mieszkańca oraz 36 zł od każdego przy zbiórce nieselektywnej.
Ustalono także bonifikaty dla użytkowników wieczystych w przypadku wcześniejszej zapłaty przez nich żądnej kwoty (wrócimy do tego tematu na łamach GM).
Ponadto podjęto uchwały dotyczące rekrutacji do przedszkoli i zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych.

Wybory sołtysów
Ustalono też daty wyboru nowych sołtysów i Rad Sołeckich:
• 25 lutego w Śmiłowicach,
• 27 lutego w Bujakowie,
• 1 marca w Borowej Wsi,
• 4 marca w Mokrem,
• 7 marca w Paniowach.

Informacje
Przewodnicząca Katarzyna Syryjczyk-Słomska wspomniała m. in. o petycji mieszkańców jednej z ulic, by nadać jej nazwę Rycerzy Jedi; wniosek skierowano do jednej z komisji RM.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował o spotkaniu u starosty wójtów i burmistrzów z powiatu mikołowskiego, podczas którego dyskutowano o przejrzystym rozdziale środków finansowych. (BP)

22.01.2019 4 00322.01.2019 4 00422.01.2019 4 00522.01.2019 4 006

KALENDARIUM

NA AFISZU

25.07.2021 1 001 04.072021 plakat2 01

 25.07.2021 1 00225.07.2021 1 003

25.07.2021 1 00420.06.2021 plakat2 002

09.06.2021 plakat225.07.2021 1 005

21.06.2021 plakat125.07.2021 1 006

Przewiń na górę