Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Jubileusz, subwencja i pożegnanie

20.03.2019 1 0120.03.2019 1 02

Uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę Elżbiety Muszyńskiej, wieloletniej dyrektor najpierw Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, a następnie Centrum Usług Wspólnych, rozpoczęło 19 marca sesję Rady Miasta.

Kwiaty wręczyli jej przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska i burmistrz Stanisław Piechula.

Temat główny
Tematem wiodącym posiedzenia było omówienie zrealizowanych i planowanych działań zmierzających do przygotowania przypadających w 2022 roku obchodów jubileuszu 800-lecia miasta oraz przedstawienie etapu procedury ustanowienia poprawionego herbu Mikołowa. Uczyniła to kierownik Biura Promocji Miasta Anna Olszynka. Przy okazji Katarzyna Syryjczyk-Słomska zapowiedziała powołanie oficjalnego już Komitetu Obchodów tego jubileuszu.

Uchwały
Pakiet proponowanych uchwał obejmował kilka punktów.
Radni zgodzili się na: wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 • ustalenie nowych zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020 • wprowadzenie zasad zwrotu wydatków od osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” • ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych • ustalenie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, a także określenie tygodniowego wymiaru zajęć dla pracujących w nich specjalistów.
Postanowili też o: przyjęciu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami • przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicach Elsnera, Oświęcimskiej i Młyńskiej • przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego dla Gniotka.
Na wniosek przewodniczącej RM większością głosów zaaprobowano apel do premiera i minister oświaty o zwiększenie subwencji oświatowej dla Mikołowa, gdyż obecna nie pokrywa rzeczywistych potrzeb, w związku z czym miasto zmuszone jest do dodatkowych wielomilionowych wydatków.

Informacje
Przewodnicząca RM poinformowała, że Klub Radnych PiS postanowił wycofać z kolegium redakcyjnego Gazety Mikołowskiej swojego przedstawiciela. Pogratulowała również wyboru nowym sołtysom.
Burmistrz Stanisław Piechula zaprosił radnych na 5 kwietnia na sadzenie nowych drzew w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.

Interpelacje
Radna Aneta Esnekier zawnioskowała o wprowadzenie w Mikołowie standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej.
Z kolei radny Żur w imieniu własnym oraz radnego Andrzeja Sukiennika złożył interpelację o poprawę bezpieczeństwa na Drodze Krajowej nr 44 poprzez zamontowanie w wyznaczonych miejscach sygnalizacji świetlnej oraz tablic wyświetlających rozwijaną przez samochody prędkość.

Wolne głosy
Radna Ewa Chmielorz zaproponowała zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, by zamiast budowy zaprojektowanego w miejscu skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Łącznej i Górnej ronda, w efekcie czego trzeba by było wyburzyć jeden z domów, wprowadzić inne rozwiązanie. (BP)

20.03.2019 1 0320.03.2019 1 0420.03.2019 1 0520.03.2019 1 0620.03.2019 1 0720.03.2019 1 08

KALENDARIUM

NA AFISZU

25.07.2021 1 001 04.072021 plakat2 01

 25.07.2021 1 00225.07.2021 1 003

25.07.2021 1 00420.06.2021 plakat2 002

09.06.2021 plakat225.07.2021 1 005

21.06.2021 plakat125.07.2021 1 006

Przewiń na górę