Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

19.06.2019 1 0119.06.2019 1 02

Od minuty ciszy ku pamięci Tadeusza Rosy rozpoczęła się 18 czerwca sesja Rady Miasta.

Raport o stanie gminy
Zgodnie z nowymi wymogami od tego roku wszystkie samorządy lokalne zobowiązane są do sporządzenia raportu o stanie gminy. Jego celem jest, najogólniej biorąc, określenie kondycji i polityki danej gminy oraz kierunków jej rozwoju. Przygotowany na sesję 18 czerwca liczył ponad 100 stron. W skrócie omówił go wiceburmistrz Mateusz Handel, który skupił się na sprawach finansowych, ale opowiedział również m. in. o prowadzonych inwestycjach i pomysłach władz miasta na dalszy rozwój Mikołowa.
Na tej podstawie radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi wotum zaufania, które jest kolejnym elementem wynikającym z nowych przepisów.

Sprawozdanie finansowe
W drugiej części radni mieli poznać sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2018 rok, ale uznano, że wcześniejsze wystąpienie wiceburmistrza Handla wyczerpało ten temat. Poznali za to pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu, następnie opinie komisji stałych RM przedstawili ich przewodniczący, zaś na koniec przewodniczący komisji rewizyjnej Krzysztof Żur zawnioskował o przyjęcie na mocy uchwały tego sprawozdania oraz podjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi Stanisławowi Piechuli absolutorium. Obydwie radni przyjęli większością głosów.
Burmistrz podziękował za absolutorium, jednocześnie przypomniał, że udziela się go wyłącznie z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta i żadne inne względy nie mogą mieć na to wpływu. Przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska dodała, że od tego roku wszelkie pozaekonomiczne uwagi i wątpliwości dotyczące działań władz miasta można zgłaszać przy okazji głosowania nad wotum zaufania dla nich.

Uchwały
Pakiet pozostałych uchwał obejmował kilkanaście punktów.
Radni zgodzili się na: korektę załącznika do majowej uchwały dotyczącej budżetu • dokonanie zmian w budżecie miasta oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030 • udzielenie pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (100 tys. zł), sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci niepełnosprawnych (30 tys. zł) i współfinansowanie kosztów prac projektowych dla przebudowy ul. Pszczyńskiej (30 tys. zł).
Poza tym podjęli uchwały w sprawie: udzielenia 4 tys. zł dotacji dla parafii św. ap. Piotra i Pawła na prace konserwatorskie • wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowego aportu rzeczowego dla ZIM • upoważnienia burmistrza do określenia opłat za usługi świadczone przez ZUK • określenia wzorców deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi • nabycia na rzecz gminy prawa wieczystego użytkowania nieruchomości • ustalenia planu sieci szkół prowadzonych przez gminę oraz określenia granic ich obwodów • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników oraz zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o nich • skargi na burmistrza Mikołowa • przekazania burmistrzowi petycji mieszkańców ulic Lipowej, Klonowej i Jaworowej.

Informacje
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała o pismach, jakie dotarły w ostatnim czasie do Biura RM oraz o zebraniach i spotkaniach, w których uczestniczyli członkowie prezydium RM.
Burmistrz Stanisław Piechula zaprosił do uczestnictwa w Dniach Mikołowa.

Wolne głosy
Wiceburmistrz Mateusz Handel przybliżył pokrótce działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Radna Agnieszka Fiola zaprosiła na Memoriał im. Stanisława Michalskiego (22 czerwca). Przewodniczący zarządu RD Kamionka Andrzej Kamiński (przy wsparciu radnego Krzysztofa Jakubca) powiedział o odpadach składowanych od lat przy ul. Kościuszki i zaapelował o interwencję władz miasta w tej sprawie (pisaliśmy na ten temat przed miesiącem). (BP)

19.06.2019 1 0319.06.2019 1 0419.06.2019 1 0519.06.2019 1 0619.06.2019 1 0719.06.2019 1 08

KALENDARIUM

NA AFISZU

25.07.2021 1 001 04.072021 plakat2 01

 25.07.2021 1 00225.07.2021 1 003

25.07.2021 1 00420.06.2021 plakat2 002

09.06.2021 plakat225.07.2021 1 005

21.06.2021 plakat125.07.2021 1 006

Przewiń na górę